+90 (212) 659 79 42

Villa ve Site Bahçeleri Uygulaması

Sırası ile yapılan işlemler;

Hazır çim uygulanacak alanda bitki örtüsü var ise, bitki örtüsünün özel makineler ile kaldırılıp bahçe dışına taşınması oradan da kamyonlara yüklenip döküm yerine gönderilmesi.
Bahçe toprağının kontrolü, gerekli görülürse bahçe toprağının 10-15cm arası kaldırılması, bahçeden dışarı atılması, atılan toprağın kamyonlara yüklenmesi ve döküm yerine gönderilmesi.
Drenaj sistemi için drenaj kanallarının açılması içerisine drenfleks boruların yerleştirilip yağmur kanalına kadar bağlanması ve drenaj kanallarının mitsek çakılları ile doldurulup kapatılması.
İhtiyaç duyulan sulama sisteminin tasarlanması, Otomatik ya da manuel sulama sistemlerinin kurulması.
Çim gelişimini destekleyici, drenaja yardımcı kumlu tınlı çim toprağının (vejetasyon tabakası) hazırlanması, serilmesi, gerekli eğimlerin verilerek tesviyesinin yapılması.
Çim gelişimini arttırıcı ve aynı zamanda adaptasyonu hızlandırıcı etkiye sahip yavaş salınımlı, 3 ay etkili taban gübrelerinin uygulanması.
Hazır çim kalıplarının özen ile tesviyesi yapılmış zemine serilerek montajının yapılması.Serimi yapılan çim kalıplarının ilk sulaması ve silindirlemesinin yapılması.