+90 (212) 659 79 42

Toprak Hazırlığı ve Tesviye

Hazır çim üretiminde toprak yapısı ve tekstürü dikkat edilmesi gereken en önemli hususların başında gelir. Üretim toprağı, geçirgen yapılı drenajı kolaylaştıran kumlu – tınlı tekstürde olmalıdır. Bu sayede çim kökleri toprak altında rahat hareket kabiliyetine sahip olur ve sık gelişir. Sık dokulu çimde üzerinde gezildiğinde halı hissi vermektedir.

İstanbul Çim, İstanbul İli, Çatalca ilçesi Karacaköy Beldesindeki 750.000m2’lik alanda üretilmektedir. Istranca Dağlarının eteklerinde ki bu alüviyal ova hemen yanından geçen Istranca Deresi’nin binlerce yılda biriktirdiği bereketli topraklarla bezenmiştir. Kumlu geçirgen yapıdaki bu yapı çim gelişimi için çok faydalıdır.

Son teknoloji aletler kullanılarak işlenen bu toprak en son lazerli tesviye aleti ile milimetrik ölçüler ile tesviye edilerek tohum ekimine hazır hale getirilmektedir. Bu sayede çimler hasat edildiğinde çimin tüm kök yapısı aynı anda kaldırılmış oluyor.

Tohum Seçimi ve Ekimi

Türkiye pazarında genellikle Kuzey Avrupa menşeli çim tohumları kullanılmaktadır. Bu çim tohumlarının karakteristiği, kış aylarını kar örtüsü altında yaz aylarını da serin ve yağışlı ortamlarda geçirmeye uygundur. Oysaki yurdumuzun coğrafik yapısından dolayı iki komşu ilimiz de dahi farklı hava koşulları görülebilmektedir.

Ayrıca Kuzey Avrupa tohumlarından elde edilen çimler, kışların soğuk ve genelde don zararının sıklıkla görüldüğü, yazları ise sıcak ve az yağışın olduğu ülkemiz şartlarına uyum sağlayamamakta, çıkıştan kısa bir süre sonra kalitelerinde düşme görülmektedir.

Oysaki bir Akdeniz Ülkesi olan ülkemiz için Amerika ve Orta-Güney Avrupa kökenli çim tohumlarının gerek teknik özellikleri gerekse de adaptasyon açısından yapılan denemeler ile daha uygun olduğu saptanmıştır.

İSTANBUL ÇİM, Ülkemize adaptasyonu daha yüksek olan, Orta-Güney Avrupa ve Amerika menşeli tohumlar tek tür olarak alınarak, uzman mühendislerimizin kullanım amacına göre belirlemiş olduğu oranlarda karışımlar ile üretilmektedir.

Özenle seçilip karışımlar halinde hazırlanan çim tohumları yine büyük bir özenle, yurt dışından özel olarak getirilen son teknoloji ekim makineleri ile tesviyesi yapılan alanlara ekilmektedir.

Tohumların kullanım amacına uygun olarak sınıflandırılması ve karışım oranlarının belirlenmesi İstanbul Çim’in kalite göstergesidir.

Yetiştirme Ağı Uygulaması (File)

Yurtdışından özel olarak ithal ettiğimiz yetiştirme ağlarını ekimi yapılan alanlara özel makine ile sermekteyiz. Bu sayede hasat edilen çimler kesim ve transfer esnasında koparak dağılma sorununu ortadan kaldırmaktadır.
 

İSTANBUL ÇİM Bakım İşlemleri

 • Sulama
  Çimler bilinen durağan dinlenmiş suyun aksine hareketli akarsular ile sulanmalıdır. Çim hastalıklarından en çok bilinen ve en sık görülen mantar hastalığı genellikle durağan halde ki su birikintilerinde çoğalmakta bu suyun kullanımı ile de çimlere bulaşmaktadır.
  Bu durum neticesinde de istenmeyen mantara bağlı hastalıklar ve çim ölümleri görülmektedir.

  Ayrıca sulama için kullanılan suyun kalitesi kadar miktarı da seçimi yapılan çim türünün ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde yapılmalıdır.

  İstanbul Çim, Istıranca Dağlarından gelen içme suyu kalitesinde ki su ile sulanmaktadır. Kaliteli ve sürekli akar haldeki suda hastalık barınma riski olmadığı için çimlerimizde mantari hastalık görülmemektedir.

  Bununla beraber firma mühendisleri özel olarak seçtikleri çim türlerinin ihtiyaçlarını bilerek sulama programı oluşturmakta, ihtiyacı kadar su alan çimler de gelişmeleri ile kaliteyi yükseltmektedirler.
   
 • Gübreleme
  Çim bitkilerine ihtiyaç duydukları dönemlerde kullanabilecekleri kadar gübre verilmelidir. Eksik yada fazla gübreleme çimlerde çeşitli hastalık nekrozlara neden olabilir.

  Özellikle çim yetiştiriciliğinde toprakta uzun süre kalabilen yeni nesil gübreler kullanılmalıdır.
  Bu sayede kullanılabilir formdaki gerekli besin elementlerinin, yıkanarak yada buharlaşarak topraktan bitki faydalanamadan uzaklaşmasının önüne geçilebilir.

  İstanbul Çim, üretiminde, özellik ile 2-3 ay arası sürelerde toprakta yarayışlılığını kaybetmeden kalabilen kontrollü salınımlı compoze gübreler kullanılmaktadır.

  Bu sayede çim bitkileri her daim ihtiyaç duyduğu besin maddesini toprakta bularak gelişimini arttırmaktadır.

  Kontrollü salınımlı gübreler muhteviyatında ki son teknoloji polimer kaplama sayesinde özellikle hızlı nitrifike olan ve çim bitkisi için büyük önem taşıyan azotu uzun süre toprakta tutarak çimin yeşil rengini yaz kış muhafaza etmesini sağlamaktadır.
   
 • Biçme
  Çimlerin biçim yükseklikleri ve sıklığı, kullanım amaçlarına göre farklılık göstermektedir. Futbol sahaları alanları için bu yükseklik 2-3cm arası iken, golf sahaları için yer yer 1cm’in de altına inebilmektedir. Çim biçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli faktör bıçaktır. Bıçaklar çok keskin olmalı, kesim sırasında çime vurarak hemen kesmeli, kökü toprak dışına çıkarmamalıdır.

  Günümüzde gelişen teknoloji ile çimlerin daha sağlıklı gelişebilmesi için silindir bıçaklı çim biçme makinelerine geçilmeye başlanmıştır. Silindir bıçaklar çimi hızlıca keserek aynı zamanda toprağa da bastırmak sureti ile hem kökün toprak temasını kesmemekte hem de çimin yatay gelişimini teşvik ederek sık köklenmesini sağlamaktadır. Çim kökleri ne kadar sık gelişirse yüzeyi halı gibi bir görünüme kavuşur.

  İstanbul Çim, Türkiye’de ilk olarak silindir bıçaklı çim biçme makinesi ile üretim yapan çim firması olmuştur.

  Teknolojiyi yakından takip etmesinin avantajı ile artık dünyaca kök gelişimini olumlu yönde etkilediği kabul edilen silindir bıçaklı çim biçme makineleri ile üretim yapan firmamız aynı zamanda bu ürünlerin spor alanları için üretilmiş modellerini de ithal ederek özellikle futbol sahalarında çim kalitesini arttırmaya yönelik ciddi adımlar atmakta, sporun her yönüyle bir bilim olduğunu ispatlamaktadır. Bu makine sayesinde saha zeminin ömrü ve kalitesi artmaktadır.
   
 • Kumlama ve Havalandırma
  Hazır çim üretimi ağır yapıdaki killi topraklarda yapıldığında çim köklerinin sıkışmasının engellenmesi için havalandırma işlemi yapılmaktadır. Bu işlem yapılmadığı takdirde çimlerde sararmalar ve yer yer kelleşmeler ile çim ölümleri görülmektedir.

  Ayrıca yine çim zeminlerde toprak yapısı killi olduğunda alt yapının çamur olmasının engellenmesi için zemine kumlama yapılmaktadır. Günümüzde bu işlem için profesyonel makineler üretilmekte ve yüksek fiyatlara satılmaktadır. Oysa ki çim üretiminden önce çimin ekim yapılacağı alanın toprak yapısı analiz edilse ve kumlu taban araziler seçilse bu işlemlerin yapılmasına dolayı ile de ekstra işçilik ve bakım masraflarının oluşmasına gerek kalmaz.

  İstanbul Çim, Istranca Dağları’nın eteklerinde Alüviyal birikinti kumlu – tınlı yapıda ki topraklarda üretildiği için üretim alanında ve İstanbul Çim ile yeşil alan tesis edilmiş alanlarda kumlama işlemi gerekmemektedir. Dolayısı ile bu işlemden doğacak maliyetinde önüne geçilmiş olacaktır.
   
 • Hasat
  İstanbul Çim, dünya standartlarını yakalayarak Avrupa’dan özel olarak getirdiği makineleri ile çimleri değişik ebatlarda kesebilmektedir. Futbol sahaları için 4-11cm arası kalınlıkta ve 25-40m arası uzunlukta, 60-120cm genişliğinde; park ve bahçe alanları için 40-45cm arası genişlikte 1-3m uzunlukta ve 1,5-4cm arası kalınlıklarda çimler kesebilmektedir. Bilgisayarlı makine ile kesimlerde kök yapısı zarar görmediği için çim uygulama alanına çok kısa sürede adapte olarak 1 hafta gibi kısa bir sürede yoğun kullanıma müsait olabilmektedir. Ayrıca rulolar eşit büyüklüklerde ve düzgün kesildiği için de uygulama esnasında uçlar birbirine tam temas ederek çimler arasında açıklık bırakmamakta buda adaptasyon hızını arttırmakadır.
   
 • Paletleme
  Rulo halinde kesilen çimlerimiz ithal edilen son teknoloji makinelerimiz ile paletlenmekte ve palet filesi ile sarılmaktadır. Bu sayede ruloların transfer esnasında zarar görmesi engellenebilmektedir.
   
 • Transfer
  İstanbul Çim, İstanbul’a en yakın çim firması olmasından dolayı kesilip rulo halinde paletlere yüklenen çimlerimiz aynı gün içerisinde İstanbul’un dört bir yanına ulaşarak uygulanabilmektedir. Bu sayede çimlerimiz transfer sırasında canlılığından hiçbir şey kaybetmeden uygulama alanına serilerek çok kısa sürede kullanıma hazır hale gelmektedir.

  1 günden fazla sürecek yolculuklarda ise özellikle yaz aylarında frigo kamyonlar ile sevkıyat yapılarak yine çimlerin uygulama sahasına ilk hasat edildikleri andaki canlılıkları ile nakli sağlanmaktadır.