+90 (212) 659 79 42

Hazır çim standartlarının belirlenmesinde birçok faktör önemli rol oynamaktadır. Genel olarak bilindiği üzere bu faktörlerin başında kullanılacak çim tohumu kalitesi ve türleri gelirken ikinci olarak toprak yapısı gelmektedir. Hâlbuki birçok üreticinin kullanılacak çim türlerinin seçiminde ilk dikkat ettiği husus ekimin yapılacağı toprağın yapısıdır.

Buradan çıkan sonuçta aslında toprak yapısının ekimi yapılacak tohumdan bile daha önemli olduğudur. Toprak yapısı iyi etüt edilmeden yapılan çim ekimlerinde başarı şansı çok düşüktür. Elde edilen başarı rastlantıdan öteye geçemez.

Dünya üzerinde genellikle çim alan yapımında buğdaygiller familyasına bağlı türler kullanılır. Buğdaygiller tipik olarak saçak köklü bitkilerdir. Tohum ekiminden sonra çim kökleri oluşur. Çim kökleri genel olarak 6-8 hafta görev yapar. Çimlenmeden 2-3 hafta sonra ilk kardeşlerin toprak altı boğumlarından esas kökler çıkmaya başlar. Kardeşlerin gelişmesi ile esas kökler çoğalır. Bitkinin bu döneminden sonra esas kökler görev yapar.

Genel olarak çim bitkileri pH’sı 6-7 arasında değişen kumlu tınlı organik maddece zengin alüviyal toprakları sever. Kum küçük bir yüzeye sahiptir. Az su tutar ve kimyasal aktivitesi çok azdır. Kil çok geniş bir yüzeye sahiptir. Kimyasal aktivitesi ve su tutma kapasitesi çok yüksektir. Tın ise kum ve kil arasında yer alır. Tın’ın su tutma kapasitesi ne kum kadar az nede kil kadar yüksektir. O yüzden iyi drene olabilen köklerin rahat hareket etmesine fırsat tanıyan pH’sı nötre yakın tınlı topraklar çim gelişimi için idealdir. Tınlı topraklar genellikle nehirler ve sel suları ile taşınan su akış hızının yavaşladığı alanlarda birikirler ve derin yapı oluştururlar. Mineral bakımından zengindirler.

Çim yetişiciliğinde toprak ve tohumdan sonra yetiştiriciliğin yapım tekniği büyük önem arz etmektedir. Günümüzde her alanda olduğu gibi tarım alanında da teknolojinin nimetlerinden fazlası ile yararlanılmaktadır.

Dünya üzerinde en büyük hazır çim üreticileri başta A.B.D. olmakla beraber İngiltere ve Hollanda’dır. Bu ülkeler büyük alanlar üzerine kurulmuş tesislerinde son teknoloji toprak işleme, ekim, bakım ve hasat makineleri kullanmaktadırlar. Yetiştiricilik yaptıkları bölgelerde toprak yapıları incelenerek seçilmekte ve bu sayede üretmiş oldukları çimler ile standartları belirlemekteler. Diğer ülkelerde ki çim üreticileri de kendilerine bu ülkelerin yetiştiricilerini örnek alarak üretim yapmaktadırlar.    

A- 1. SINIF ÇİM

1.sınıf çim yetiştiriciliği, birçok etken faktörün bir arada uyum göstermesi ile yapılabilmektedir. Bu faktörler toprak yapısı, tohum, toprak işleme ve ekim tekniği, çim bakımı ve hasattır.

Bu faktörlerden herhangi birinin gerekenden farklı olması durumunda elde edilecek ürün 1. sınıf  çim grubu dışında tasniflenecektir.

1. sınıf çim kombine bir sistem ürünüdür. Sistemin elemanlarından herhangi birinin eksikliği yada gerekenden farklı olması sonucu direkt etkileyecek, ürün kalitesinde ciddi kayıplara sebebiyet verecektir.

1.SINIF ÇİM YETİŞTİRİCİLİĞİNDE Kİ ETKEN FAKTÖRLER

Toprak Yapısı

1. sınıf çim üretiminde toprak, organik madde oranı yüksek, tınlı kumlu drenajı iyi, hastalık ve zararlı etmenler ile yabancı otlardan arındırılmış steril olmalıdır. Çim bitkisi hafif asitli veya nötr topraklarda iyi gelişmektedir. Bu yüzden toprak pH’sı 6-7 arasında olmalıdır. 

Tohum

1. sınıf çim üretiminde kullanılacak tohumlar ISTA tarafından verilen tohum sertifikasına sahip, safiyeti yüksek olmalıdır. Ekim için seçilen tohumlar üretim yapılacak bölgenin iklim ve toprak şartları ile kullanım amacına uygun olarak seçilmelidir.

Toprak İşleme Ve Ekim Tekniği

Ekim işleminden önce toprak 30-40cm arası sürülerek havalandırılmalı ve kültivatör yardımı ile düzeltilmelidir. Düzeltilen toprak yapısı mm düzeyinde tesviye yapabilen son teknoloji lazerli tesviye aletleri ile tesviyelenerek tohum yatağı hazırlanır. Tesviye düzgün yapılmadığı takdirde homojen tohum yatağı elde edilemediğinden üretim alanında yeknesak gelişim sağlanamayacak ayrıca hasat sırasında rulolarda kalınlık farkı olacaktır. Bu durumda çimin kalitesini düşürecektir.

Tesviyesi düzgün yapılan arazilere tohum ekimi çim için özel olarak tasarlanan mibzerli makineler ile çapraz ekim yöntemi kullanılarak her seferinde m2’ye 20-25g olacak şekilde yapılmalıdır. Bu sayede ekim alanında yeknesak çıkış sağlanmakta, yapılan bakım işlemlerinden tüm çim bitkileri eşit miktarda faydalanmaları sağlanmaktadır.

1.sınıf çim üretimi için lazerli tesviye ve mibzerli ekim aleti olmazsa olmazlardandır. 

Bakım

Bakım işlemlerine tohum ekimi ile başlanmalıdır. Çim bakım işlemleri denilince dört kalem büyük önem taşımaktadır.

Bunlar;

 • Sulama
 • Gübreleme
 • Biçme
 • Havalandırma ve Kumlama’dır.

Sulama

Çimler bilinen durağan dinlenmiş suyun aksine hareketli akar sular ile sulanmalıdır. Çim hastalıklarından en çok bilinen ve en sık görülen mantar hastalığı genellikle durağan halde ki su birikintilerinde çoğalmakta bu suyun kullanımı ile de çimlere bulaşmaktadır.

Bu durum neticesinde de istenmeyen mantara bağlı hastalıklar ve çim ölümleri görülmektedir.

Ayrıca sulama için kullanılan suyun kalitesi kadar miktarı da seçimi yapılan çim türünün ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde yapılmalıdır. 

Gübreleme

1. sınıf çim yetiştiriciliği organik madde oranı yüksek topraklarda yapıldığı için sıklıkla gübre uygulaması yapılmaz. Sadece bahar aylarında bitki gelişimini teşvik amacı ile azotlu gübreler kullanılır.

Biçme

Çimlerin biçim yükseklikleri ve sıklığı, kullanım amaçlarına göre farklılık göstermektedir. Futbol sahaları alanları için bu yükseklik 2-3cm arası iken, golf sahaları için yer yer 1cm’in de altına inebilmektedir. Çim biçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli faktör bıçaktır. Bıçaklar çok keskin olmalı, kesim sırasında çime vurarak hemen kesmeli, kökü toprak dışına çıkarmamalıdır.

Günümüzde gelişen teknoloji ile çimlerin daha sağlıklı gelişebilmesi için silindir bıçaklı çim biçme makinelerine geçilmeye başlanmıştır. Silindir bıçaklar çimi hızlıca keserek aynı zamanda toprağa da bastırmak sureti ile hem kökün toprak temasını kesmemekte hem de çimin yatay gelişimini teşvik ederek sık köklenmesini sağlamaktadır. Çim kökleri ne kadar sık gelişirse yüzeyi halı gibi bir görünüme kavuşur.

Biçimden sonra biçilen çim parçaların, çim içerisinden toplanması gerekmektedir. Rotary bıçaklı çim biçme makineleri çimi keserken toplama sepetine yönlendirme yapsa da tüm parçacıklar çim yüzeyinden toplanmaz. Kalan parçalar çim içerisinde organik çözünmeye, ayrıştırılmaya başlanır. Bu işlem sırasında ortama asit ve sıcaklık yayılır. Buda çimlerin yanmasına sebep açar. Bunun engellenmesi için muhakkak çim kırpıntılarının çim yüzeyinden tamamen toplanması gerekmektedir.

Kumlama ve Havalandırma

Hazır çim üretimi Türkiye’de genellikle ağır yapıdaki killi topraklarda yapıldığında çim köklerinin sıkışmasının engellenmesi için yoğun olarak havalandırma işlemi yapılmaktadır. Bu işlem yapılmadığı takdirde çimlerde toprak sıkışmasından dolayı sararmalar ve yer yer kelleşmeler ile çim ölümleri görülmektedir.

Oysaki hafif yapılı topraklara yetiştiricilik yapılsa havalandırma işleminin ilkbaharda yılda bir kez yapılması yeterli olacaktır.

Ayrıca yine çim zeminlerde toprak yapısı killi olduğunda alt yapının çamur olmasının engellenmesi için zemine delikler açılması sureti ile açılan delikler içerisine kumlama yapılmaktadır. Günümüzde bu işlem için profesyonel makineler üretilmekte ve yüksek fiyatlara satılmaktadır. Oysaki çim üretiminden önce çimin ekim yapılacağı alanın toprak yapısı analiz edilse ve kumlu araziler seçilse bu işlemlerin yapılmasına, dolayı ile de ekstra işçilik ve bakım masraflarının oluşmasına gerek kalmaz.

1.sınıf çim yetiştiriciliğinde toprak yapısı tınlı olduğundan yılda bir kez Verti Air yapmak yeterli olmaktadır.

Hasat

1.sınıf çim üretiminde bir diğer önemli faktör çim hasadıdır. 1. sınıf çimlerde hasat otomatik makineler ile yapılmalıdır. Otomatik hasat makineleri tüm ruloları eşit boyutlarda ve tüm tabanını eşit kalınlıkta kesmektedir. Bu sayede rulo çimlerin arasında serilme esnasında boşluklar kalmamakta sırt yüzeyleri birbiri ile tam temas ederek ek yerlerinden hava alıp kuruma riskini ortadan kaldırmaktadırlar. Oysaki el makineleri ile yapılan kesimlerde ruloların boyutları da kalınlıkları da farklılık göstermektedir. Buda serim sırasında hatalara neden olmaktadır. Ayrıca otomatik makineler ile yapılan hasat işleminde ruloların nakliyeye hazırlanmasın da paletlere yapılan istifleme düzgün olduğundan nakliye esnasında rulolar zarar görmemektedir.


Otomatik Makine İle Hasat

Otomatik Makine İle Hasat

El Makinesi İle Hasat

El İşçiliği İle Paletleme

      

B- 2.SINIF ÇİM

2. sınıf çimleri 1.sınıf çimlerden ayıran tek özellik üretimin yapıldığı toprak yapısının organik maddece zengin olmamasıdır. Yurdumuz toprakları organik maddece fakir yapılıdır. Düzenli ve uygun gübrelemenin yapıldığı kumlu tınlı topraklarda bilinçli ve teknolojik üretim yapıldığında 1.sınıf çim bitkisi elde etmek mümkündür.

Toprak Yapısı

Çim üretimi organik maddece fakir, tınlı kumlu drenajı iyi, hastalık ve zararlı etmenler ile yabancı otlardan arındırılmış topraklarda yapıldığında 2. sınıf olarak nitelendirilir. Çim bitkisi hafif asitli veya nötr topraklarda iyi gelişmektedir. Bu yüzden toprak pH’sı 6-7 arasında olmalıdır. 

Tohum

1. ve 2. sınıf çim üretiminde kullanılacak tohumlar ISTA tarafından verilen tohum sertifikasına sahip, safiyeti yüksek olmalıdır. Ekim için seçilen tohumlar üretim yapılacak bölgenin iklim ve toprak şartları ile kullanım amacına uygun olarak seçilmelidir.

Toprak İşleme Ve Ekim Tekniği

Ekim işleminden önce toprak 30-40cm arası sürülerek havalandırılmalı ve kültivatör yardımı ile düzeltilmelidir. Düzeltilen toprak yapısı mm düzeyinde tesviye yapabilen son teknoloji lazerli tesviye aletleri ile tesviyelenerek tohum yatağı hazırlanır. Tesviye düzgün yapılmadığı takdirde homojen tohum yatağı elde edilemediğinden üretim alanında yeknesak gelişim sağlanamayacak ayrıca hasat sırasında rulolarda kalınlık farkı olacaktır. Bu durumda çimin kalitesini düşürecektir.

Tesviyesi düzgün yapılan arazilere tohum ekimi çim için özel olarak tasarlanan mibzerli makineler ile çapraz ekim yöntemi kullanılarak her seferinde m2’ye 20-25g olacak şekilde yapılmalıdır. Bu sayede ekim alanında yeknesak çıkış sağlanmakta, yapılan bakım işlemlerinden tüm çim bitkileri eşit miktarda faydalanmaları sağlanmaktadır.

1.sınıf çim üretimi için lazerli tesviye ve mibzerli ekim aleti olmazsa olmazlardandır. 

Bakım

Bakım işlemlerine tohum ekimi ile başlanmalıdır. Çim bakım işlemleri denilince dört kalem büyük önem taşımaktadır.

Bunlar;

 • Sulama
 • Gübreleme
 • Biçme
 • Havalandırma ve Kumlama’dır.

Sulama

Çimler bilinen durağan dinlenmiş suyun aksine hareketli akar sular ile sulanmalıdır. Çim hastalıklarından en çok bilinen ve en sık görülen mantar hastalığı genellikle durağan halde ki su birikintilerinde çoğalmakta bu suyun kullanımı ile de çimlere bulaşmaktadır.

Bu durum neticesinde de istenmeyen mantara bağlı hastalıklar ve çim ölümleri görülmektedir.

Ayrıca sulama için kullanılan suyun kalitesi kadar miktarı da seçimi yapılan çim türünün ihtiyaçlarını karşılayacak ölçüde yapılmalıdır. 

Gübreleme

2. sınıf çim yetiştiriciliği organik madde oranı düşük seviyeli topraklarda yapıldığı için düzenli gübreleme yapılmalıdır.

Çim bitkilerine ihtiyaç duydukları dönemlerde kullanabilecekleri kadar gübre verilmelidir. Eksik ya da fazla gübreleme çimlerde çeşitli hastalık nekrozlara neden olabilir.

Özellikle çim yetiştiriciliğinde toprakta uzun süre kalabilen yeni nesil gübreler kullanılmalıdır.

Bu sayede kullanılabilir formdaki gerekli besin elementlerinin, yıkanarak ya da buharlaşarak topraktan bitki faydalanamadan uzaklaşmasının önüne geçilebilir.

Kontrollü salınımlı gübreler muhteviyatında ki son teknoloji polimer kaplama sayesinde özellikle hızlı nitrifike olan ve çim bitkisi için büyük önem taşıyan azotu uzun süre toprakta tutarak çimin yeşil rengini yaz kış muhafaza etmesini sağlamaktadır. 

Biçme

Çimlerin biçim yükseklikleri ve sıklığı, kullanım amaçlarına göre farklılık göstermektedir. Futbol sahaları için bu yükseklik 2-3cm arası iken, golf sahaları için yer yer 1cm’in de altına inebilmektedir. Çim biçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli faktör bıçaktır. Bıçaklar çok keskin olmalı, kesim sırasında çime vurarak hemen kesmeli, kökü toprak dışına çıkarmamalıdır.

Günümüzde gelişen teknoloji ile çimlerin daha sağlıklı gelişebilmesi için silindir bıçaklı çim biçme makinelerine geçilmeye başlanmıştır. Silindir bıçaklar çimi hızlıca keserek aynı zamanda toprağa da bastırmak sureti ile hem kökün toprak temasını kesmemekte hem de çimin yatay gelişimini teşvik ederek sık köklenmesini sağlamaktadır. Çim kökleri ne kadar sık gelişirse yüzeyi halı gibi bir görünüme kavuşur.

Biçimden sonra biçilen çim parçaların, çim içerisinden toplanması gerekmektedir. Rotary bıçaklı çim biçme makineleri çimi keserken toplama sepetine yönlendirme yapsa da tüm parçacıklar çim yüzeyinden toplanmaz. Kalan parçalar çim içerisinde organik çözünmeye, ayrıştırılmaya başlanır. Bu işlem sırasında ortama asit ve sıcaklık yayılır. Buda çimlerin yanmasına sebep açar. Bunun engellenmesi için muhakkak çim kırpıntılarının çim yüzeyinden tamamen toplanması gerekmektedir.

Kumlama ve Havalandırma

Hazır çim üretimi Türkiye’de genellikle ağır yapıdaki killi topraklarda yapıldığında çim köklerinin sıkışmasının engellenmesi için yoğun olarak havalandırma işlemi yapılmaktadır. Bu işlem yapılmadığı takdirde çimlerde toprak sıkışmasından dolayı sararmalar ve yer yer kelleşmeler ile çim ölümleri görülmektedir.

Oysaki hafif yapılı topraklara yetiştiricilik yapılsa havalandırma işleminin ilkbaharda yılda bir kez yapılması yeterli olacaktır.

Ayrıca yine çim zeminlerde toprak yapısı killi olduğunda alt yapının çamur olmasının engellenmesi için zemine delikler açılması sureti ile açılan delikler içerisine kumlama yapılmaktadır. Günümüzde bu işlem için profesyonel makineler üretilmekte ve yüksek fiyatlara satılmaktadır. Oysaki çim üretiminden önce çimin ekim yapılacağı alanın toprak yapısı analiz edilse ve kumlu araziler seçilse bu işlemlerin yapılmasına, dolayı ile de ekstra işçilik ve bakım masraflarının oluşmasına gerek kalmaz.

2.sınıf çim yetiştiriciliğinde 1.sınıf çimlerde olduğu gibi toprak yapısı tınlı olduğundan yılda bir kez Verti Air yapmak yeterli olmaktadır.

Hasat

2. sınıf çimlerde de hasat otomatik makineler ile yapılmalıdır.

C- 3. SINIF ÇİM

3.sınıf çim olarak adlandırılan bu grupta çimlerin yetiştiriciliğinin yapıldığı toprak yapısından tohum seçimi ile başlayan toprak işleme, ekim ve bakım yöntemi ve hasada kadar birçok konuda yüksek kaliteli çim yetiştiriciliğine uygun olmayan pek çok eleman bulunmaktadır.

3.sınıf çimlerde bu etmenlerin biri yada birkaçı yüksek kaliteli çim yetiştiriciliğine uygun olmayabilir. Özellikle çimin yetiştirildiği toprak yapısı çimin sınıflandırılmasında 1. dereceden etkilidir.  

Kısacası 3.sınıf çimlere düşük kaliteli çimler olarak ta bakılabilinir.

Toprak Yapısı

Türkiye geneli toprak yapısına bakıldığında toprak ağır yapılı kil oranı yüksek organik madde bakımından fakirdir.

Çim bitkisi köklerinin rahat hareket edebileceği hafif asit genelde nötr 6-7 pH’lı drenajı iyi tınlı kumlu toprakları sever. Tınlı kumlu topraklarda sıkışma olmadığından dolayı kökler agregatlar arası açıklıkta rahat hareket eder ayrıca hava geçirgenliği yüksek olması sayesinde bol ve sağlıklı kardeşlenerek yüksek kaliteli çim bitkisi oluştururlar.

Oysaki killi yapı sıkıştığından dolayı hava ve su geçirimi düşük olmakta ayrıca bu yapı köklerin hareketini kısıtladığından dolayı çim gelişimini azaltarak bitkinin hastalık ve zararlı etmenlere karşı mukavemetinin düşmesine neden olacaktır.

İyi drene olmayan topraklarda güneşinde etkisi ile mantari hastalıklar artacaktır. Bitkinin mukavemet gücü düşük olduğundan bu hastalık çimlerde büyük tahribatlara sebep olacaktır. Yine drenaj kaynaklı bir diğer problem de yosundur. Yosun problemi drenajın yeterli olmadığı sıkışık toprak yüzeyinde ve çim dokusunda kendini göstererek çimlere büyük zarar verecektir.

Killi toprak yapısı kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Hafif nemli toprak avuca alınıp sıkıldığında birbirine yapışarak topak olmakta ve kolayca dağılmamaktadır.

Bu ve bunun benzeri toprak türlerinde yapılan çim bitkileri düşük kaliteli 3. sınıf olarak nitelenmektedirler.

Tohum

1. ve 2. sınıf çim üretiminde kullanılacak tohumlar ISTA tarafından verilen tohum sertifikasına sahip, safiyeti yüksek olmalıdır. Ekim için seçilen tohumlar üretim yapılacak bölgenin iklim ve toprak şartları ile kullanım amacına uygun olarak seçilmelidir.

3. sınıf çim bitkilerinde kullanılan tohum karışımlarında ise genelde içerisinde istenmeyen türlerin de bulunduğu sertifikası bulunmayan, hazır çim üreticisi tarafında dikkatlice sorgulanmayan tohumlar kullanılır.

ISTA tarafından sertifikalı tohum kullanılsa bile tohumlar iyi hazırlanmamış, çim için ideal yapıda olmayan toprak yapısına ekildiğinde o bölgeden elde edilecek çim yine yüksek kaliteye sahip olamayacak ve 3.sınıf çim bitkileri arasında yer alacaktır. 

Toprak İşleme Ve Ekim Tekniği

1. ve 2. sınıf çim üretiminde topraklar son teknoloji aletlerle hazırlanmaktadır. Bu sayede mm seviyesinde tesviye yapılarak ekim için ideal tohum yatağı hazırlanmakta ayrıca düzgün yapılan tesviye sayesinde ruloların eşit kalınlıklarda kesilmesi sağlanmaktadır.

Oysaki 3. sınıf olarak nitelendirilen çimlerde genellikle teknolojik makineler kullanılsa dahi toprak yapısı ideal tohum yatağı oluşumuna mani olmaktadır. Killi yapılı topraklarda, toprak sıkışacağı için ideal tohum yatağı oluşturulamayacaktır.

Bununla beraber toprağı işlemenin yanında ekim de çim yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken önemli bir faktördür. Ekimler mibzerli çim için geliştirilen makineler ile yapılmalıdır. Çim tohumları ufak ve hafif olduklarından dolayı yeterli derinliğe ekilmeleri gerekmektedir. Derin ekimlerde çıkış tam olmamakta, yüzeysel ekimlerde çimler ilk çıkışta yanmaktadır. Buda çimlerin kalitesini düşürmektedir.

Çim üretimi için teknolojik toprak işleme ve ekim makineleri kullanılmaması durumunda toprak yapısı ve diğer etmenler ideal de olda yinede 1. ve 2. sınıf ürün elde etmek mümkün değildir. 

Bakım

Bakım işlemlerine tohum ekimi ile başlanmalıdır. Çim bakım işlemleri denilince dört kalem büyük önem taşımaktadır.

Bunlar;

 • Sulama
 • Gübreleme
 • Biçme
 • Havalandırma ve Kumlama’dır.

Sulama

1.ve 2. sınıf çim üretimi için kullanılan akarsuların aksine 3. sınıf çim türleri için genelde durağan, beklemiş göl suları ve ya depo suları kullanılmaktadır. Bekleyen su içerisinde gelişen patojenler sulamayla birlikte çim dokularında zarara neden olmaktadır. Ayrıca son yıllarda Marmara Bölgesinde ki çimlerde de yüksek miktarda görülen mantari hastalıkların da en büyük kaynağı durağan sulama sularıdır.

1.ve 2. sınıf çimlerde mantari ve buna benzer hastalık yoktur. Olması halinde bu çim grubu 3. sınıf olarak nitelendirilir.

Gübreleme

Gübreleme 2. ve 3. sınıf çimler için çok önelidir. 2. sınıf çimler uygun gübreleme ile 1. sınıf standardına çekilebilirken 3. sınıf çimler için bunu söylemek mümkün değildir.

Yinede çimin devamlılığını sağlamak açısından uygun gübreleme yapılmalıdır.

Biçme

1. ve 2. sınıf çim üretiminde kullanılan silindir bıçaklı çim biçme ve vakumlu çim toplama makineleri 3. sınıf çimlerin büyük çoğunluğunda kullanılmamaktadır.

3. sınıf çim grubu genellikle rotary bıçaklı çim traktörleri ile biçilmektedir. Bu traktörler çimi biçerken aynı zamanda arkalarında ki sepete çim kırpıntılarını toplamaktadırlar. Fakat toplama işleminde vakum makineleri kadar performans gösteremediklerinden dolayı çim kırpıntıları tarla yüzeyinde çimler arasında kalmakta, organik çözünme neticesinde ortaya çıkan toksik etki ve sıcaklık çimlerin zarar görmesine neden olmaktadır. Ayrıca yeterli keskinliğe sahip olmayan rotary bıçaklarda biçim esnasında çimlerin toprak temasını kesebilmekte bu durumun sonucunda da çim kökleri hava almadan dolayı kuruyabilmektedir.

Çim üretimi için silindir bıçaklı çim biçme ve vakumlu toplama makineleri kullanılmadığı müddetçe 1. ve 2. sınıf çim standardını yakalamak mümkün değildir.  

Kumlama ve Havalandırma

1. ve 2. sınıf topraklara yılda birkez yeterli olan havalandırma işlemi killi topraklarda toprağın yapısından kaynaklanan sıkışma problemini ortadan kaldırmak için sık sık yapılmalıdır.

Sık yapılan havalandırma işlemi ile de çim gelişim hızı istenilen seviyenin altında kalmaktadır. Bu durum da hasat sırasında sorunlara yol açacaktır.

2.sınıf çim yetiştiriciliğinde 1.sınıf çimlerde olduğu gibi toprak yapısı tınlı olduğundan yılda bir kez Verti Air yapmak yeterli olmaktadır.

Yılda bir kereden fazla toprak havalandırmasına ihtiyaç duyulması halinde çim sınıflandırılmasında bu toprak yapısında yetiştirilen çimler 3. sınıf olarak nitelendirilecektir.

Hasat

1. ve 2. sınıf çimlerde de hasat otomatik makineler ile yapılmaktadır. Bu sayede eşit boyut ve kalınlıklarda homojen ürün elde edilmektedir.

Bu makinelerin kullanılmadığı durumlarda elde edilecek ürün homojen olmadığından ötürü kalite düşecek ve çimler 3. sınıf çim grubunda yer alacaktır.

Türkiye genelinde genellikle Ryan tipi el makineleri ile kesim yapılmaktadır. Bu makineler otomatik makineler kadar hassas çalışamadığından dolayı elde edilen rulolar homojen olmamakta çimin kalite standartlarını düşürmektedir. 

ÇİM SINIFLANDIRMA TOBLOSU

ETKEN FAKTÖR
1. SINIF ÇİMLER
2. SINIF ÇİMLER
3. SINIF ÇİMLER
Toprak
Organik Madde Oranı Yüksek Kumlu Tınlı
Organik Madde Oranı Az Kumlu Tınlı
Killi Ağır Yapılı ve Diğer Toprak Türleri
Tohum
ISTA Sertifikalı
ISTA Sertifikalı
 
Toprak İşleme
Lazerli Toprak İşleme
Lazerli Toprak İşleme
 
Tohum Ekimi
Mibzerli Ekim
Mibzerli Ekim
 
Sulama
Durağan Olmayan Akar Su
Durağan Olmayan Akar Su
 
Gübreleme
Sınırlı
Düzenli ve Uygun
 
Biçme
Silindir Bıçaklı Makine İle
Silindir Bıçaklı Makine İle
 
Havalandırma / Kumlama
Yılda 1 Sefer
Yılda 1 Sefer
 
Hasat
Otomatik Makine İle
Otomatik Makine İle
 

* 2. sınıf çimlerde de toprak yapısı kumlu tınlıdır. Fakat organik madde içeriği %1-5 seviyelerindedir. Bu toprak yapısında düzenli ve uygun gübreleme yapılır ise çimler 1. sınıf kalitesine getirilebilmektedir.

* Killi yapılı ağır ya da çim için uygun olmayan topraklarda yapılan yetiştiricilik de diğer faktörlere bakılmaksızın 3. sınıf olarak nitelendirilmektedir.

* Çim yetiştiricilerinden toprak analiz raporları istenmelidir. Bu sayede çim yetiştiriciliğinin yapıldığı toprak yapısı belirlenebilecek, çim sınıflandırma tablosuna göre bu toprakta üretilebilecek çimin sınıfı tespit edilebilecektir.

* Alınan toprak numune sonuçlarının aşağıda ki tabloda belirtildiği gibi kumlu tınlı toprak özellikleri ile örtüşmesi gerekmektedir.