+90 (212) 659 79 42

Karışımlarda kullandığımız türlerin karakteristik özellikleri ve avantajları kısaca burada açıklanmıştır. Karışımlarımız Genel olarak;

  • Spor alanlarına uygun olup hızlı yapılanır.
  • Park ve bahçelere uygundur.
  • Hastalıklara dirençli,
  • Kuraklığa ve soğuğa dayanıklı,
  • Basılmaya ve çiğnenmeye dayanıklı
  • Az bakım ister
  • Bol güneşli alanlarda ve yoğun gölge olmayan alanlarda kullanılabilir özelliktedir.

İngiliz çimi (Lolium perenne, Ovation/Amadeus / Lisabelle)
Tüm dünyada çim alanların yapımında en çok kullanılan türlerden birisidir. Bunun temel nedeni, aşınmaya dayanıklılık, hızlı çimlenme ve yapılanmadır. Koyu yeşil yaprakları tüysüz ve parlaktır.

Çok kardeşlenen bir bitki olduğundan uygun bir şekilde ekilen ve bakımı yapılan İngiliz çimi üniform bir bitki örtüsü oluşturur. Gölgeye dayanımı zayıftır. Çok değişik toprak tiplerinde yetişebilir. Nötr veya hafif asit topraklarda (pH 6 – 7) iyi gelişir. Toprak tuzluluğuna orta derecede dayanıklıdır. Oldukça hızlı gelişir.

Özel olarak ıslah edilen, birim alanda bol kardeş geliştiren, ince yapraklı ve kısa boylu çeşitler basılmaya ve çiğnenmeye karşı çok dayanıklıdır. Bu nedenle futbol sahaları gibi aşırı kullanılan ve yıpranan alanlar için ideal bir bitki kabul edilir.

Kırmızı Yumak (Festuca rubra L.)
Çim alanlarının yapımında çok yaygın olarak kullanılan bir türdür. İnce yapraklı, kısa boylu ve çim kalitesi çok yüksek bir bitki olan kırmızı yumak, gölgeye dayanıklılığı ile tanınır.

Kırmızı yumak, köksap gelişimi ve kromozom sayılarına göre üç varyeteye ayrılır. Karışımlarımızda kullandığımız 2 varyetenin çim özellikleri aşağıdaki gibidir.

Köksaplı Kırmızı yumak ( Festuca rubra var. rubra, Franklin / Livision)
Koyu yeşil renkte, ince yapılı, üniform ve oldukça kaliteli bir çim örtüsü meydana getirmesi ile tanınır. Kuvvetli gelişir, köksapları ile kısa sürede yayılır. Gelişmesi Poa türlerinden hızlı, Lolium türlerinden biraz daha yavaştır.

Uzun ömürlü bir bitkidir. Soğuğa iyi, sıcağa karşı orta derecede dayanıklıdır. Gölge şartlarda çok iyi gelişir. Basılmaya ve çiğnenmeye dayanımı ortadır.

Adi Kırmızı Yumak (Festuca rubra var. commutata, Koket / Lifalla / Lucinda)
Bu varyetede köksaplara rastlanmaz. Bitkiler yumak şeklinde, kardeşlenerek gelişirler. İnce yapılı, dik gelişen, yaprakları narin ve çok kardeşlenmesi nedeni ile sıkı çim örtüsü oluşturan bir varyetedir.

İyi bir çim örtüsü oluşturur. Kış aylarında rengi değişir. Kurağa ve gölgeye dayanımı yüksektir. Asit, verimsiz ve kumlu topraklarda da iyi gelişir. Basılmaya ve çiğnenmeye F. rubra ’ dan daha iyi dayanır.

Birim alanda fazla kardeş meydana getirmesi ve sıkı bir çim örtüsü oluşturması nedeniyle spor sahalarına çok uygundur.

Koyun yumağı (Festuca ovina L., Crystal / Bornito)
Yumak şeklinde gelişen, kısa boylu, çok ince yapraklara ve kuvvetli kök teşkiline sahip bir çeşittir. Uzun ömürlü olup, kurağa, soğuğa ve hastalıklara karşı çok dayanıklıdır.

Kumlu ve fakir topraklarda da iyi gelişir. Basılmaya ve çiğnenmeye orta derecede dayanıklıdır. Sık bir gelişme gösterir ve gençlik devresinde yavaş gelişir. Fazla biçilmeye ihtiyaç göstermez.

Hafif gölge mahallerde de bulundurulabilir.

Çayır Salkımotu (Poa pratensis L., Geronimo / Compact / Miracle)
Çok yıllık ve kuvvetli rizom oluşumu ile yoğun çim tabakası oluşturan bir çim türüdür. Avrupa ve Asya kıtalarının doğal bir bitkisi olan çayır salkımotu, tüm dünyada en fazla kullanılan çim bitkilerinden birisidir. Uzun ömürlü bir bitkidir.

Çok sık ve ince yapılı bir çim alanı oluşturur. Yaprakları tipik kayık şeklinde, tüysüz, mavi-yeşil renklidir. Uygun şartlarda köksapları ile hızla yayılır. Rekabet gücü çok yüksektir. Sıcak ve kurak dönemlerde büyümesi yavaşlar. Sıcak dönemlerde sulama yapıldığı halde büyümesi yavaştır. İlkbahar ve sonbahar dönemlerinde çok iyi bir yeşil alan oluşturur. Kışa dayanıklılığı oldukça yüksektir. Gölgeye çok dayanıklı değildir.

Tam güneş ışığı alan veya yarı gölge alanlarda daha iyi gelişme gösterir. Basılmaya ve çiğnenmeye orta-iyi derecede dayanıklıdır.  Ağır kullanılan ve yıpranan alanları köksapları ile gelişerek tekrar kapatır. Kısa boylu olduğundan kısa biçime çok dayanıklıdır. Kurağa dayanıklı olmakla birlikte, kaliteli bir çim örtüsü için düzenli sulama yapılmalıdır.

Narin Tavusotu (Agrostis tenuis L., Highland Bentgrass )
Serin ve nemli bölgeker uygundur. Kısa boylu, narin ince yapılıdır. Uzun ömürlüdür. Kışa çok dayanıklı değildir. Kurağa dayanımı zayıf, sıcağa dayanımı yüksektir.

Gölgeye orta derecede dayanıklıdır. Çok kaliteli çim oluşturur. Özellikle golf alanlarında kullanılır.

Kış aylarında da yeşilliğini korur.